Timeline

 

Kei Toru

2013

Akame ga Kill! Zero

Akame ga Kiru! Zero

Akame ga Kill! Zero (Manga)
Band 3 der Serie Akame ga Kill! Zero
2011