Filmographie als Regisseur

 

Yash Chopra

2012

Solang ich lebe - Jab Tak Hai Jaan

Jab Tak Hai Jaan

Solang ich lebe - Jab Tak Hai Jaan (Blu-ray Filme) Solang ich lebe - Jab Tak Hai Jaan (DVD Filme)
2004

Veer & Zaara: Die Legende einer Liebe

Veer & Zaara

Veer & Zaara: Die Legende einer Liebe (Blu-ray Filme) Veer & Zaara: Die Legende einer Liebe (DVD Filme)