Timeline

 

Yuki Fumino

Bekannt für:

I Hear The Sunspot I Hear The Sunspot

2013

I Hear The Sunspot

Hidamari ga Kikoeru

I Hear The Sunspot (Manga)
Band 2 der Serie I Hear The Sunspot

I Hear The Sunspot - Limit

Hidamari ga Kikoeru - Limit

I Hear The Sunspot - Limit (Manga)
Band 1 der Serie I Hear The Sunspot - Limit