Timeline

 

Dmitry Glukhovsky

Bekannt für:

Metro 2033 01: Wo die Welt aufhört Metro 2033 01: Wo die Welt aufhört

Metro 2033 Metro 2033

2020

Text

Текст

Text (Krimis & Thriller)
2019

Metro 2033

Metro 2033, Metro 2034, Metro 2035

Metro 2033 (Fantasy & Sci-Fi)
Sammelband der Serie Metro-Romane
2018

Metro 2035

МЕТРО 2035

Metro 2035 (Fantasy & Sci-Fi)
Band 3 der Serie Metro-Romane

Sumerki

сумерки

Sumerki (Fantasy & Sci-Fi)
2016

FUTU.RE

Будущее

FUTU.RE (Fantasy & Sci-Fi)

Metro 2035

МЕТРО 2035

Metro 2035 (Fantasy & Sci-Fi)
Band 3 der Serie Metro-Romane
2015

Metro 2034

Metro 2034

Metro 2034 (Fantasy & Sci-Fi)
Band 2 der Serie Metro-Romane
2014

FUTU.RE

Будущее

FUTU.RE (Fantasy & Sci-Fi)
2012

Metro 2033

Metro 2033

Metro 2033 (Fantasy & Sci-Fi)
Band 1 der Serie Metro-Romane
2010

Sumerki

сумерки

Sumerki (Fantasy & Sci-Fi)
2009

Metro 2034

Metro 2034

Metro 2034 (Fantasy & Sci-Fi)
Band 2 der Serie Metro-Romane
2008

Metro 2033

Metro 2033

Metro 2033 (Fantasy & Sci-Fi)
Band 1 der Serie Metro-Romane