Timeline

 

Zero Miyama

2011

HighSchool DxD

High-School DxD

HighSchool DxD (Manga)