Timeline

 

Kentaro Miura

2013

Gigantomachie

Gigantomakhia

Gigantomachie (Manga)

1989

Berserk

Berserk

Berserk (Manga)