Timeline

 

Yoshizawa Mitsumasa

2018

Rebuild of Evangelion

Ani Statue, Scale 1/7, 24 cm

Rebuild of Evangelion (Figuren)

2016

Bayonetta

Statue, 34 cm

Bayonetta (Figuren)