Filmographie als Schauspieler

 

Qi Shu

2012

Tai Chi Hero

Tai Chi Hero

Tai Chi Hero (Blu-ray Filme) Tai Chi Hero (Blu-ray 3D Filme) Tai Chi Hero (DVD Filme)

Tai Chi Zero

Tai Chi 0

Tai Chi Zero (Blu-ray Filme) Tai Chi Zero (Blu-ray 3D Filme) Tai Chi Zero (DVD Filme)

2004

The Eye 2

Jian gui 2

The Eye 2 (DVD Filme)