Filmographie als Schauspieler

 

Bing Bai

2014

Kung Fu Killer

Yi ge ren de wu lin

Kung Fu Killer (Blu-ray Filme) Kung Fu Killer (DVD Filme)

2012
2011

Shaolin

Xin shao lin si

Shaolin (Blu-ray Filme) Shaolin (DVD Filme)