Filmographie als Schauspieler

 

Akira Emoto

2013

The Unforgiven

Yurusarezaru mono

The Unforgiven (Blu-ray Filme) The Unforgiven (DVD Filme)

2006

Sinking of Japan

Nihon chinbotsu

Sinking of Japan (DVD Filme)