Filmographie als Schauspieler

 

Sayaka Akimoto

2009

High Kick Girl!

Hai kikku gâru!

High Kick Girl! (Blu-ray Filme) High Kick Girl! (DVD Filme)