Filmographie als Schauspieler

 

Rina Takeda

2015

Attack on Titan Film 1

Shingeki no kyojin

Attack on Titan Film 1 (Blu-ray Filme) Attack on Titan Film 1 (DVD Filme)

2009

High Kick Girl!

Hai kikku gâru!

High Kick Girl! (Blu-ray Filme) High Kick Girl! (DVD Filme)