Filmographie als Schauspieler

 

Rose Chan

2011

Woman Knight

Jian hu nu xia Qiu Jin

Woman Knight (Blu-ray Filme) Woman Knight (Blu-ray 3D Filme) Woman Knight (DVD Filme)

2010

IP Man Zero

Yip Man chinchyun

IP Man Zero (Blu-ray Filme) IP Man Zero (DVD Filme)