Filmographie als Schauspieler

 

David Chiang

2005

Election (2005)

Hak se wui

Election (2005) (DVD Filme)

1992

Once Upon a Time in China 2

Wong Fei Hung 2: Nam yi dong ji keung

Once Upon a Time in China 2 (Blu-ray Filme) Once Upon a Time in China 2 (DVD Filme)