Filmographie als Schauspieler

 

Ekin Cheng

2013
2009

Storm Warriors

Fung wan II

Storm Warriors (Blu-ray Filme) Storm Warriors (DVD Filme)

2003

Twins Effect, The

Chin gei bin

Twins Effect, The (DVD Filme)

2001

Zu Warriors

Zu Warriors

Zu Warriors (DVD Filme)

1998

Stormriders

Fung wan: Hung ba tin ha

Stormriders (DVD Filme)

Hot War

Waan ying dak gung

Hot War (DVD Filme)