Filmographie als Schauspieler

 

Satoshi Tsumabuki

2011

Smuggler

Sumagurâ: Omae no mirai o hakobe

Smuggler (Blu-ray Filme) Smuggler (DVD Filme)

2007

Dororo

Dororo

Dororo (DVD Filme)