Filmographie als Schauspieler

 

Yuki Saito

2006

Yo-Yo Girl Cop

Sukeban Deka: Kôdo nêmu = Asamiya Saki

Yo-Yo Girl Cop (DVD Filme)