Filmographie als Schauspieler

Masatô Ibu
 

Masatô Ibu

2014

Black Butler

Kuroshitsuji

Black Butler (Blu-ray Filme) Black Butler (DVD Filme)

2013
2005

Saikano

Saishu Heiki Kanojo

Saikano (DVD Filme)