Filmographie als Schauspieler

 

Ken Mitsuishi

2016

Shin Godzilla

Shin Gojira

Shin Godzilla (Blu-ray Filme) Shin Godzilla (DVD Filme)

1999

Chaos (1999)

Kaosu

Chaos (1999) (DVD Filme)