Filmographie als Schauspieler

Jun Kunimura
 

Jun Kunimura

2014
2013

The Unforgiven

Yurusarezaru mono

The Unforgiven (Blu-ray Filme) The Unforgiven (DVD Filme)

1999

Chaos (1999)

Kaosu

Chaos (1999) (DVD Filme)