Filmographie als Schauspieler

 

Richard Widmark

1984

Gegen jede Chance

Against all Odds

Gegen jede Chance (DVD Filme)

1982
1963

Raubzug der Wikinger

The Long Ships

Raubzug der Wikinger (DVD Filme)

1960

Alamo

The Alamo

Alamo (DVD Filme)