Filmographie als Schauspieler

 

Hiroki Hasegawa

2016

Shin Godzilla

Shin Gojira

Shin Godzilla (Blu-ray Filme) Shin Godzilla (DVD Filme)

2015

Attack on Titan Film 1

Shingeki no kyojin

Attack on Titan Film 1 (Blu-ray Filme) Attack on Titan Film 1 (DVD Filme)

Attack on Titan Film 2: End of the World

Shingeki no kyojin endo obu za wârudo

Attack on Titan Film 2: End of the World (Blu-ray Filme) Attack on Titan Film 2: End of the World (DVD Filme)