Filmographie als Schauspieler

 

Kai-Chung Cheung

2017

Shock Wave

Chai dan zhuan jia

Shock Wave (Blu-ray Filme) Shock Wave (DVD Filme)

2015

IP Man 3

Yip Man 3

IP Man 3 (Blu-ray Filme) IP Man 3 (DVD Filme)