Filmographie als Schauspieler

 

Yin Ping Ko

2002

The Eye

Jian gui

The Eye (DVD Filme)