Filmographie als Schauspieler

Haruma Miura
 

Haruma Miura

2015

Attack on Titan Film 1

Shingeki no kyojin

Attack on Titan Film 1 (Blu-ray Filme) Attack on Titan Film 1 (DVD Filme)

Attack on Titan Film 2: End of the World

Shingeki no kyojin endo obu za wârudo

Attack on Titan Film 2: End of the World (Blu-ray Filme) Attack on Titan Film 2: End of the World (DVD Filme)

2013