Filmographie als Schauspieler

Tao Tsuchiya
 

Tao Tsuchiya

2014

Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno

Rurôni Kenshin: Kyôto taika-hen

Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno (Blu-ray Filme) Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno (DVD Filme)

Rurouni Kenshin: The Legend Ends

Rurôni Kenshin: Densetsu no saigo-hen

Rurouni Kenshin: The Legend Ends (Blu-ray Filme) Rurouni Kenshin: The Legend Ends (DVD Filme)