Filmographie als Schauspieler

 

Taketo Tanaka

2012

Rurouni Kenshin

Rurôni Kenshin Trilogy

Rurouni Kenshin (Blu-ray Filme) Rurouni Kenshin (DVD Filme)