Filmographie als Schauspieler

Tian Jing
 

Tian Jing

2016

The Great Wall

The Great Wall

The Great Wall (Blu-ray Filme) The Great Wall (DVD Filme)    ab 2017

2013

Police Story: Back for Law

Jing cha gu shi 2013

Police Story: Back for Law (Blu-ray Filme) Police Story: Back for Law (DVD Filme)

Special ID

Te shu shen fen

Special ID (Blu-ray Filme) Special ID (DVD Filme)