Filmographie als Schauspieler

Emi Takei
 

Emi Takei

2016

Terra Formars

Terra Formars

Terra Formars (Blu-ray Filme) Terra Formars (DVD Filme)

2014

Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno

Rurôni Kenshin: Kyôto taika-hen

Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno (Blu-ray Filme) Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno (DVD Filme)

Rurouni Kenshin: The Legend Ends

Rurôni Kenshin: Densetsu no saigo-hen

Rurouni Kenshin: The Legend Ends (Blu-ray Filme) Rurouni Kenshin: The Legend Ends (DVD Filme)

2012

Rurouni Kenshin

Rurôni Kenshin Trilogy

Rurouni Kenshin (Blu-ray Filme) Rurouni Kenshin (DVD Filme)