Filmographie als Schauspieler

 

Cheng-Hui Yu

2011

The Sword Identity

Wo kou de zong ji

The Sword Identity (Blu-ray Filme) The Sword Identity (DVD Filme)